onsdag 11 februari 2015

Andra museumbesöket! #2

Idag, den 11 februari 2015, var projektgrupp och besökte Tekniska Museumet. Under dagens besök gjordes en analys av utställningar samt interjvuer av museebesökare. Vi identifierade flertalet målgrupper av besökare. Bland dessa finner vi; barnfamiljer, skolklasser, ungdomar, dessa var i majoriteten av besökarna.

Personligen satt jag och undersökte vilka typer av målgrupper som kom och gick från museumet. Under drygt en timma satt jag i entren och iakttog hur folk tog till sig information från den största informationstillgången på hela museet.

Den största majoriteten av besökarna på museumet var skolklasser. Därför började jag brainstorma kring lösningar som skolklasser ofta ställs inför. Bland annat observerade jag att ledarna hade svårt att samla alla i en trupp. Därför kom jag att identifiera ett problem och därmed började jag grubbla på hur man kan tänkas lösa detta. Det andra problemet jag hann observera var hur mycket problem barnen hade när de packade ner och upp sina matlådor ur sina ryggsäckar. Alla matlådor tycks vara helt ordinära plastförpackningar från köket. Här insåg jag att det måste finnas ett bättre och smidigare alternativ som är gjort för matsäckar i tanke. Dessa två problemområden samt lösningar skall jag ta upp med grupp och sedan rapportera tillbaka på.