tisdag 3 februari 2015

Hur ser en bra produkt ut?


  • En konceptuell modell är det ett första stadie vid utvecklingen av en produkt. Vid det här stadiet har produktutvecklaren en idé och ett mål. En konceptmodell kan liknas vid en skiss eller ritning. 
  • För att utveckla en bra produkt behövs inte endast en bra idé. Det mest essentiella, och som bör komma först, är ett tydligt syfte; hur ska produkten användas? Varför? Av vilka? Först när dessa frågor besvarats kan andra problem tas med i bilden, som exempelvis design och hur tillverkningen av produkten skall gå till.
  • Ett problem som lätt uppstår vid produktutveckling, och som alltid bör hanteras med eftertanke, är huruvida användaren är villig att släppa de medel som denne sedan tidigare är van vid. Finns det alltid ett behov av förbättring?
  • En bra produkt är direkt utformad utifrån vad användaren söker. Användaren ska känna sig bekväm med produkten, samtidigt som den ska vara tillräckligt lätt att använda för att inte kräva för mycket av användaren. Samtidigt skall produkten också kännas bekant; användaren vill helst kunna relatera produkten till sin omgivning. För att ta bort en fil från datorns skrivbord känns det logiskt att dra filen med musen och släppa den över papperskorgen, såsom det fungerar i verkligheten.
  • Ett effektivt sätt att lättare göra en produkt mer bekant är att använda namn och uttryck som kan relateras till vardagliga saker. Bluetooth är ett intressant exempel; Kung Harald Blåtand (eng. Harald Blue Tooth) bidrog under 900-talet e. Kr. till att ena de skandinaviska folken. På samma sätt är Bluetooth menat att hjälpa människor kommunicera med varandra och dela information.

En intressant fråga som kan diskuteras under seminariet är;

Vad är det som huvudsakligen avgör huruvida en produkt anses vara bra? Användarvänlighet, användbarhet, design eller andra faktorer?