tisdag 3 februari 2015

Evaluation - (Utvärdering)

När man talar om utvärdering så finns det tre huvudfrågor. När man ska utvärdera, vad som ska utvärderas och varför det är viktigt.

Vad ska man utvärdera?

Det finns massvis av produkter med interaktiva verktyg som måste utvärderas. Kursboken tar upp tre punkter som jag tyckte var viktiga. (Taget ifrån utvecklarna av 1984 Olympic Message System)

1. Fokusera på användarna och vad de ska ha produkten till.

2. Observera och analysera användarnas prestation med produkten.

3. Designa iterativt.

Varför är det viktigt med utvärderingar?

För att man som utvecklare ska veta att ens produkt är användbar för samtliga olika typer av människor kan man använda sig av s.k unit testing.
Tognazzini listar fem bra argument för att investera i det. (hämtat från kursboken)

1. Problem med produkten fixas innan den skäppas ut till användare/affärer, och inte efter.

2. Utvecklingsteamet kan fokusera på riktiga problem, inte såna som 'kan' uppstå.

3. Utvecklare jobbar på produkten istället för att debattera om saker.

4. Tiden för att få produkten färdig och komplett minskas.

5. När produkten väl är klar underlättar det för säljarteamet då de vet att produkten är komplett och funktionell och att saker inte kommer behöva ändras/fixas till t.ex version 2.0

När ska man utvärdera?

Beroende på om det är en sprillans ny produkt eller en uppgradering av en äldre version är det lite olika. För en uppgradering så kan man jämföra användandet mellan den äldre versionen och den nya, och utefter det se vad som bör ändras.

Man kan välja att utvärdera under själva designen av produkten för att se om den fortsätter att nå användarnas krav, detta kallas för formativ utvärdering ('formative evaluations').

Utvärderingar som görs efter att en produkt är klar kallas för summarisk utvärdering ('summative evaluations') och kan användas för att se till att en produkt når en viss krävd standard.