onsdag 11 februari 2015

State-Of-The-Art Analysis Leif Sundqvist

Jag undersökte en avdelning på Tekniska Muséet som fokuserade på människans olika sinnen och egenskaper. Avdelningen är en av de äldsta i muséet och består nästan helt och hållet av stora, interagerbara objekt som står uppradade längs väggarna. Ett exempel var en stor tavla, utrustad med knappar och dioder, som fungerade som ett stort ‘Whac-A-Mole’-spel, som redovisade användarens resultat på en display intill.

Avdelningen innehöll alltså många fysiskt interagerbara objekt och majoriteten av besökarna som nyttjade dessa objekt var barn och unga tonåringar. Mängden text och instruktioner var få, men tillräckliga då objektens funktioner var tämligen lättförstådda. Dessa sprang för det mesta runt och lekte, då det var rätt gott om plats i mitten av salen. Barnen var glada och deras tankar ockuperade av objekten.

Trots att avdelningen lockade till sig många barn fanns det ändå en del brister; dels var det svårt att hitta till avdelningen då vägen dit var aningen krånglig; byggarbete genomförs just nu i salen innan och skymmer en del av vägen. Sedan var dessutom utrustningen i den omnämnda avdelningen gammal; trots att det är en av de äldsta avdelningarna verkade inte utrustningen ha uppdaterats eller förbättrats på ett tag, och responsen från de digitala komponenterna i objekten var dålig. Vissa fungerade inte alls. 
Det verkar på flera sätt som om den här avdelningen på något sätt getts lägre prioritet medan fokus legat på de andra, nyare avdelningarna. Min mest konkreta lösning är därför att man bör genomföra uppgraderingar och förbättringar av dessa digitala komponenter, så att den här avdelningen blir mer modern och bättre hänger ihop med de andra avdelningarna. Som det ser ut idag känns det som att kliva in på ett annat muséum snarare än en annan avdelning.


Jag, tillsammans med Emil, träffade en småbarnspappa som ställde upp på en intervju.

*Vi introducerar oss*

Varför har du valt att gå på museum idag?

Det är roligt, i synnerhet för barnen, som aldrig varit här förut. För min del var det ett tag sedan jag senast var här.

Varför valde du just Tekniska muséet?

Jag kan tänka mig att det är det roligaste muséet för barn. Andra museer är antagligen inte lika lockande. Här får barnen möjlighet att utforska mycket på egen hand.

Vad tycker du är mest intressant med det här muséet?

De nya avdelningarna där uppe (på ovanvåningarna) är rätt roliga för barn, som får prova att spela spel och göra egna animationer. Själv tycker jag devStudion* på plan 3 är ganska intressant.

Vilken målgrupp tror du det här muséet främst riktar sig mot?

Barn och ungdomar, i synnerhet skolklasser. Barn är fulla av energi och har som sagt mycket svängrum för att utforska här.

Känner du att det är någonting här på muséet som saknas eller som kan förbättras?

Inte som jag kan komma på direkt från huvudet, nej..

devStudion är en avdelning som fokuserar mycket på artificiell intelligens och programmering; besökarna får exempelvis lära sig grundläggande modellering med enkla program


Småbarnspappan menade alltså att muséet i huvudsak tilltalar barn, vilket i hög grad stämde utifrån de observationer vi gjorde. De flesta avdelningarna har interagerbara objekt såsom touch-skärmar och styrbara robotar. Muséet ger barn möjligheten att utforska, ha roligt och på ett underhållande samt lärorikt sätt bekanta sig med olika typer av teknik.